Trang chủ » Sản phẩm

658.000.000
Kiểu dáng: MVP
Số chỗ : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu: xăng
Dung tích: 1496cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
698.000.000
Kiểu dáng: MVP
Số chỗ : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu: Xăng
Dung tích: 1496cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
558.000.000
Kiểu dáng: MVP
Số chỗ ngồi: 7 chỗ
Hộp số: Số sàn 5 cấp/5MT
Nhiên liệu: Xăng
Dung tích: 1496cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
598.000.000
Kiểu dáng: MVP
Số chỗ ngồi: 7 chỗ
Hộp số: Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu: Xăng
Dung tích: 1496cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
719.000.000
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5 chỗ
Hộp số : Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu : Xăng
Dung tích : 1798 cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
765.000.000
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5 chỗ
Hộp số : Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu : Xăng
Dung tích : 1798 cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
860.000.000
Kiểu dáng : Sedan
Số chỗ : 5 chỗ
Hộp số : Số tự động vô cấp CVT
Nhiên liệu : Xăng + Điện
Dung tích : 1798 cc
Xuất xứ: Xe nhập khẩu
2.548.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ: 7 chổ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu : Xăng
Dung tích: 2694cc
Xuất xứ : Xe nhập khẩu
1.015.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số sàn 6 cấp/6MT
Nhiên liệu : Dầu
Dung tích: 2393 cc
Xuất xứ : Xe trong nước
1.107.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu: Dầu
Dung tích: 2393 cc
Xuất xứ : Xe trong nước
1.248.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu: Dầu
Dung tích: 2393 cc
Xuất xứ : Xe trong nước
1.187.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu : Xăng
Dung tích: 2694 cc
Xuất xứ : Xe nhập khẩu
1.277.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu : Xăng
Dung tích: 2694 cc
Xuất xứ : Xe nhập khẩu
1.423.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu : Dầu
Dung tích: 2755 cc
Xuất xứ : Xe trong nước
1.459.000.000
Kiểu dáng : SUV
Số chỗ ngồi : 7 chỗ
Hộp số: Số tự động 6 cấp/6AT
Nhiên liệu : Dầu
Dung tích: 2755 cc
Xuất xứ : Xe trong nước